Co-schap kindergeneeskunde:

Handig boek: Nelson Textbook of pediatrics (kost +/- 100 euro en telt 3000 pagina's. Geeft meer antworoden op je vragen dan het standaard Kindergeneeskunde boek)

Lijst met onderwerpen die je in ieder geval moet kennen (de meeste staan op www.encymed.com):

-kinkhoest
-vaccinatieschema (en waar dient welke vaccinatie voor)
-icterus bij zuigelingen
-voeding bij premeturen
-CF
-coeliaki
-PKU (fenylketonurie)
-peuterdiarree
-groeistoornissen
-asthma (en behandeling)
-koortsconvulsie (typische en atypische)
-UWI bij kinderen (ook verwekkers en behandeling)
-meningitis
-soorten leukemie
-ROP-screening (retinopathie screening)
-bilirubinemie
-hypocalciemie
-hypo- en hyperglycemie
-inspiratoire- en expiratoire stridor
-IRDS
-wet lung disease
-congenitale infecties
-prematuriteit
-dysmatuur
-hypothyreoidie
-toxic shock syndrome
-coffeine (dient als medicamenteuze stimmulatie van de ademhaling bij prematuren. Het wordt gebruikt bij apnoe aanvallen)
-voeding bij zuigelingen
-BLWI (bovenste luchtweg infecties)
-atopie
-allergie
-nierstenen
-ureterkleppen
-verwijd pyelum
-enuresis
-encopresis
-obstipatie
-portale hypertensie
-anto-immuun ziektes
-gewrichtsaandoeningen bij kinderen
-salmonella enteritis
-reflux
-pneumonie
-otitis media acuta en chronica (verwekkers en behandeling)
-keel ontsteking
-hartafwijkingen (congenitaal)
-effect van drugs, alcohol en drugs op de zwangerschap
-Turner
-spina bifida
-Down (hoe te herkennen, wat zijn de complicaties)
-gallig braken
-GBS (groep b streptokokken infectie bij pasgeborenen)
-CNS infectie bij pasgeborenen (centrakl nervous system infectie, meestal door een lijninfect)
-IBD (inflammatory bowel disease)
-lactoseintollerantie
-RSV infectie
-rotavirus
-vocht suppletie
-laryngitis subglottica
-gastro-enteritis
-dehydratie
-rehydratie
-epilepsie
-koortsstuip
-soorten anemie
-vitamine deficientie en gevolgen