Abruptio placentae

definitie: loslating van de placenta

Oorzaken:
Ruptuur van een van de spiraalarterien in de decidua basalis (barsten van een bloedvat, waardoor er een enorme bloeding ontstaat die de rest van de placenta lostrekt).
Onderverdeeld in de klinisch manifeste vorm en de atypische (of partiele) vorm.

Frequentie:
0,2% van de zwangerschappen. Herhalingskans is 15%. Na twee keer een abruptio te hebben gehad is de kans op herhaling 50%.

Risicofactoren:
Hoge bloeddruk (hypertensie), roken, cocainegebruik

Verschijnselen:
Klinisch manifeste vorm:
-Acute, hevige buikpijn
-Gevolgd door bloedverlies uit de vagina (hoeft niet op te treden)
-Pijnlijke en harde baarmoeder (uterus)
-Shock door bloedverlies is mogelijk
-Dood van de foetus (komt vaak voor)
-Weeen, waarna geboorte van een meestal dode baby
-Geboorte van een placenta met een groot stolsel

Atypische (partiele) vorm:
-Buikpijn
-Vaginaal bloedverlies (kan)
-Baarmoeder kan iets hard aanvoelen
-Foetus kan minder levendig worden
-Geboorte komt vaak op gang (baby leeft meestal nog)

Complicaties:
Een partiele vorm kan onvergaan in een klinisch manifeste vorm
Anurie door beschadiging van de nieren door intravasale stolling

Diagnostiek:
Myometrische activiteit van de uterus meten
CTG
Fibrinogeen (laag), factor V (laag), trombocyten (laag)

Behandeling:
Bloedtransfusie bij massaal bloedverlies
Pijnstilling: pethidine of morfine
Keizersnede bij een partiele abruptio

Controle:
Stolling controlleren en indien nodig corrigeren. Na de geboorte verdwijnt het probleem vaak vanzelf.

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<