Acromioclaviculaire luxatie

definitie: abnormale verplaatsing van het sleutelbeen ten opzichte van de schouder.

Oorzaken:
Val op de schouder waarbij een steeldraai (torsie) respectievelijk rolbeweging plaatsvindt.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Pijn bij aanraken sleutelbeen ter hoogte van de schouder
Abnormale bewegelijkheid van het sleutelbeen (naar boven/onder of voor/achter)
Zwelling/bult ter plaatse van de overgang van het sleutelbeen naar de schouder

Complicaties:
Chronische pijn
Vroegtijdige arthrose van het acromio-claviculair gewricht
Minder abductie van de arm (de arm kan niet meer zo makkelijk van uitgestrekt opzij naar het lichaam toe bewegen)

Diagnostiek:
X-foto van het acromio-claviculair gewricht (=AC-gewricht)
Indeling volgens Tossy:

Graad 1 : distorsie, dislocatie van minder dan 50% van het gewrichtsoppervlak.
Graad 2 : subluxatie, dislocatie tot maximaal het volledige gewrichtsoppervlak. De
coracoclaviculaire ligamenten zijn intact.
Graad 3 : luxatie, dislocatie meer dan een heel gewrichtsoppervlak. Ruptuur van de
coracoclaviculaire ligamenten. Pianotoetsfenomeen.

Behandeling:
-Mitella gedurende 1 week, daarna arm bewegen op geleide van de pijn.
-Bij sommigen (jonge mensen die voor werk of sport hun schouder zwaar moeten belasten) een operatie: fixatie van de clavicula aan de processus coracoideus met een vicryl bandje. Na de operatie 6 weken een mitella.

-Fysiotherapie in ieder geval starten zodra weer geoefend mag worden.

Controle:
Na 2 weken hechtingen eruit, daarna controle na 6 en 12 weken en 6 en 12 maanden. X-foto's AC-gewricht op indicatie.

Extra informatie:
Genezing binnen 8 weken, arbeidsongeschiktheid kan tot 3 maanden (indien er geen sprake is van complicaties)

 

Terug naar EncyMed <<