Achalasie

definitie: motiliteitstoornis van de slokdarm

Oorzaken:
Onbekend

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Dysfagie (pijn bij slikken) ontsaat langzaam
Gewichtsverlies
Regurgitatie (opbraken van kleine beetjes voedsel)
Nachterlijke aspiratie (opgebraakte maaginhoud kan ingeademd worden 's nachts)

Complicaties:

Diagnostiek:
Radiologisch contrastonderzoek (skikvideo) met aperistaltiek van de slokdarm en niet relaxerende onderste sfyncter. Oesofagus kan enorm groot worden en lijken op de dikke darm (megaoesofagus)
Manometrie van de slokdarm

Behandeling:
Endoscopische herhaaldelijke ballondilatatie (risico van slokdarmperforatie en niet erg succesvol op langere termijn)
Operatie met myotomie tot op de mucosa van de sfyncter, gecombineerd met hemifundoplicatie (tegen de refluxklachten door de myotomie)
Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<