Acromegalie

Definitie: ziektebeeld dat ontstaat door een overproductie van het groeihormoon.

Oorzaken:
Gezwel in de hypofyse. Hierdoor overproductie van groeihormoon.

Frequentie:
Komt meestal voor bij patienten tussen de 30-50 jaar. 5/1000.000

Verschijnselen:
Sponsachtige grote handen
Grote voeten
Grote tong (macroglossie) en kaak
Wijd uit elkaar staande tanden
Grote lippen en neus
Gezwel in hypofyse
Impotentie
Hoofdpijn
Gezichtsuitval
Tintelende handen
Diepe stem
Last van warmte
Veel transpiratie
Vettige huid
Gewrichtsklachten
Kyfose (naar voren gebogen rug)
Spierzwakte
Verdubbelde mortaliteit Diabetes (insulline resistentie kan optreden door GH)
Malocclusie tanden (er zit veel ruimte tussen de tanden)
Carpal tunnel syndroom
Hypertensie
Slaap-apnoe syndroom (veel snurken, slapen overdag)
Veel IGF-1

Complicaties:
Linker ventrikel hypertrofie (groter hart)
Colon carcinoom (dikke darm kanker)
Hyperthyreoidie (de schildklier produceerd meer dan nodig)

Diagnostiek:
GH en glucose meten na 0, 30, 60, 90, 120 en 150 minuten. Het GH kan stijgen, omdat er geen remming is (let dat de test ook positief is bij anorexia, slecht ingestelde DM, hypothyreoidie, Cushing)
Meting van het IGF-1 (insulin growth factor-1. Ook hierbij zijn vals positieven bij zwangerschap en in de puberteit)
MRI scan van de hypofyse
ECG
Oude foto's met nieuwe vergelijken om de veranderingen te zien.

Behandeling:
Transsphenoidale operatie (via gehemelte) om de tumor te verwijderen. Bromocriptine en Caberoline (zorgen voor het verkleinen van de tumor. Octreotide (een Somatostatine analoog) is goed tegen de hoofdpijn en vermindert de tumor grootte. Radiotherapie, GH-receptor antagonisten, dopamine-analogen.

Terug naar EncyMed <<