Alcoholisme

definitie: verslaafd zijn aan alcohol houdende dranken

Oorzaken:
Familiaire aanleg, depressieve episode, alcohol lekker vinden, omgeving die drinkt.

Verschijnselen:
Afhankelijk van de ernst van de verslaving kunnen de volgende verschijnselen optreden:
Ondervoeding
Makkelijker ongelukken krijgen
Verwaarlozing van zichzelf en anderen
Aandoeningen van de hersenen:
-Wernicke encephalopathie
-Korsakoff amnestisch syndroom
-Alcohol gerelateerde cerebellaire degeneratie
-Marchiafava-Bignami
-Neuromusculaire ziktes
-Ventriculaire vergroting
Hartschade (angina pectoris en myocardinfarct)
Leverschade (levercirrhose, hepatitis)
Bloedziekten

Bij alcoholonttrekking kunnen onttrekkingsverschijnselen optreden zoals:
Insomnia (slapeloosheid)
Milde angst
Maag-darmproblemen
Hoofdpijn
Trillen
Diaphoresis (zweten)
Palpitaties (hartkloppingen)
Anorexia (geen zin in eten)
Deze verdwijnen meestal na 1-2 dagen na stop alcohol
Epileptische aanvallen, meestal tonisch-clonisch. Bij 3% van de epileptische aanvallen ontstaat een status-epilepticus. Komen voor binnen 2 dagen na onttrekking. Kunnen al 2 uur na onthouding ontstaan.

Diagnostiek:
Voor het testen van leverschade: ASAT, ALAT, gamma-GT, albumine, PTT, APTT
Voor het testen van hartschade: ECG, MCV (hoog), MCH (hoog), trombo's (mild verlaagd), gamma-GT (verhoogd), Mg (laag), Zn (laag), Cu (hoog)

Behandeling:
Bij alcoholisme suppleren: Thiamine
Bij ernstige voedingstekorten toevoegen: folaat, pyridoxine, fosfaat, Mg, vochttoediening (let op overvulling), bijvoeden, vitamine K (bij verlengde protrombinetijd)
Bij hartschade: alcohol stoppen, kuize uit: ACE-remmers, angiotensine II receptor blokkers, Beta-blokkers, digoxine, diuretica. Suppletie van vitamine B12 en folaat.

Terug naar EncyMed <<