Alexie en alexie met agrafie

definitie: verworven stoornissen van het lezen en schrijven

Oorzaken:
Beschadiging van 1) het achterste gedeelte van het corpus callosum en 2) het voorste gedeelte van het corpus callosumbij beschadiging van 3) de gyrus angularis of de gyrus supramarginalis

Verschijnselen:
Ad 1) geisoleerde woordblindheid
Leestoornis in het linkergezichtsveld

Ad 2) Schrijfstoornis van de linkerhand (omdat de rechter hemisfeer niet meer kan beschikken over de taalcentra in de dominante linkerhemisfeer)

Ad 3) woordblindheid met schrijfstoornissen
onvermogen visuele symbolen in verband te leggen met de daarbij behorende fonemen of woorden
Niet kunnen spellen
Gespelde woorden niet kunnen begrijpen
Onvermogen cijfers of letters te benoemen

Disgnostiek

Behandeling

Terug naar EncyMed <<