Acute lymfatische leukemie

Oorzaak:
Precieze oorzaak is onbekend. Mensen met Fanconi anemie, Blooms syndroom, Klinefelter syndroom en ataxia telangiectasia hebben een verhoogd risico. Eeneiige tweelingen hebben een 5x hoger risico dan andere mensenEr bestaat een piek van ALL patienten die rond de 3-4 jaar oud zijn.

Verschijnselen:
Bleekheid
Moeheid
Dyspnoe (kortademigheid)
Koorts, infecties (door neutropenie)
Petechien
Ecchymosis (blauwe plekken)
Retinale bloedingen (achter in het oog)
Vergrote lever
Vergrote milt
Lymfadenopathie (zwelling van lymfeklieren)
Bot pijn
Verdikking van het tandvlees
Leukemia cutis (leukemie cellen in de huid, zich presenterend als blauw-rode vlekken op de huid)
Solitaire zwelling. Kan overal in het lichaam voorkomen (bijvoorbeeld in de botten, borsten, huid, darmen, mesenterium)
Verandering in de mentale status (veranderd kunnen zijn: geheugen, orientatie, bewustzijn)
Hoofdpijn
Diplopie (dubbelzien)
Neuropathieen
Misselijkheid
Braken
Bloedingen in de hersenen

Diagnostiek:
Bloedbeeld bepalen. Dit zal meestal een pancytopenie zijn. Soms komen er patienten voor met een verhoogd aantal lymfocyten.
Morfologie van het beenmerg bepalen
Immunofenotypering op een beenmergbiopt
Cytologie op een beenmergbiopt
Lumbaal punctie om infiltratie in het centraal zenuwstelsel te onderzoeken

Behandeling:
Chemotherapie (vincrestine, prednisolon, L-asparaginase. Bij volwassenen anthracycline toevoegen). Indien remissie 2 jaar lang methotrexaat, 6 thioguanine, vincristine en prednisolon.
Bij slechte prognose kan een stamceltransplantaat worden overwogen (allogeen of autoloog). Eventueel intensiveren van de chemotherapie.

Terug naar EncyMed <<