Acute myeloblastische leukemie (AML)

definitie: kwaadaardige tumor die uitgaat van voorlopercellen van niet lymfoide cellijnen

Oorzaak:
Er bestaat een verband met voorafgaande myelodysplasie, chemotherapie, straling, blootstelling aan benzeen, chromosoom afwijkingen (zoals het syndroom van Down, syndroom van Fanconi) en roken.

Frequentie:
Komt weinig voor bij kinderen onder de 15 en vaker bij oudere mensen (15/100.000).

Verschijnselen:
Vaak acuut begin
Zwakte
Dyspnoe
Duizeligheid
Hartkloppingen
Infecties in de longen, mond, rond de anus, huid (Staphylokokken, Pseudomonas, HSV, Candida)
Koorts
Malaise
Zweten
Bloedingen (purpura, menorrhagie, epistaxis, bloedend tandvlees, rectaal bloedverlies, retina bloedingen)
Hypertrofie van het tandvlees
Infiltratie in de huid
Hepatomegalie (vergrote lever, bij 20%)
Splenomegalie (miltvergroting, bij 24%)
Lymfadenopathie (bij 17%)
Zelden complicaties in het centraal zenuw stelsel.

Diagnose:
Bloed en beenmerg onderzoek, gebruikmakend van cytochemische kleuring (myeloperoxidase
(MPO) en esterase), immunologische markers, cytogenetisch onderzoek en moleculaire markers
Er moeten 20% blasten in het beenmerg zijn, wil men kunnen spreken over AML. Bij de translocaties: t(8;21)(q22;q22),
inv(16)(q13q22), t(16;16)(p13;q22) or t(15;17)(q22;q12) kan ook van AML worden gesproken.
Hb, neutrofiele granulocyten en bloedplaatjes zijn meestal gedaald.

Behandeling:
Bij een crisis moet cardio pulmonale bewaking worden ingesteld, door de dreiging van septische shock of massale bloedingen. Breed spectrum antibiotica. Leucaforese.

Terug naar EncyMed <<