Amnestische afasie

definitie: onvermogen om de juiste woorden en namen (verbaal of geschreven) te vinden

Oorzaken:
Vaak bij metabole en/of toxische encefalopathie, afwijkingen in het linker temporparietale overgangsgebied. Soms is het een restverschijnsel van een omvangrijkere afasie.

Verschijnselen:
Nauwelijks parafasieen (bijvoorbeeld limonade zeggen inplaats van wijn)
Geen opvallende begripsstoornissen
Woordvindstoornissen worden gecompenseerd door weinig inhoudsvolle omschrijvingen te gebruiken (zoals "Ja, die dinges..." of "Ja, die... zit op mijn schoot")

Diagnostiek

Behandeling

Terug naar EncyMed <<