Anemie

definitie: een verlaagd aantal rode bloedcellen in het bloed

Oorzaken:
Zie de beslisbomen hieronder

Verschijnselen:
Bleekheid, moeheid
Bij zeer ernstige anemie kan de dood volgen na een hypovolemische shock

Diagnostiek:
Hb, MCV, reticulocyten, ferritine, MCHC, beenmergcytologie en ijzerkleuring

Behandeling:
Behandeling onderliggende oorzaak
Bij te groot tekort bloed aanvullen (transfusie)

Extra informatie:
MCV - mean corpsular volume = (Ht/ery)*10^15
MCH - mean corpsular hemoglobin = (Hb/ery)*10^15
MCHC - mean corpsular hemoglobin concentration = Hb/Ht

Verkorte DD anemie:

DD anemie met MCV (<76fL):
Fe deficiency
a & b thalassaemia, HbE, HbC
Anaemia of chronic disorders

DD anemie met normal MCV (78–98fL):
Recent bleeding
Anaemia of chronic disorders
Most non-haematinic deficiency causes
Combined Fe + B12/folate deficiency

DD anemie met MCV (>100fL):
Folate or B12 deficiency
Haemolytic anaemia
Liver disease
Marrow dysplasia & failure syndromes including
aplastic anaemia
2° to antimetabolite drug therapy e.g. hydroxyurea

Uitgebreide DD met diagnostiek

1. Microcytaire aneme (MCV<76fL)
-Reticulocyten verlaagd
--Ferritine verlaagd
DD:
IJzergebreksanemie (bij mannen plasmaferritine <30, bij vrouwen <10, bij infecties <50; saturatie transferrine laag, TYBC hoog, plasmaijzer laag)
--Ferritine normaal
---Beenmergcytologie en ijzerkleuring normaal
DD:
Thalassemie (plasma ijzer hoog, TYBC normaal, saturatie transferrine hoog, plasmaferritine normaal/hoog)
---Beenmergcytologie en ijzerkleuring abnormaal
DD:
Chronische ziekte (plasma ijzer laag, TYBC laag, saturatie transferrine normaal, plasmaferritine hoog)
Sideroblastenanemie (plasma ijzer hoog, TYBC normaal, saturatie transferrine hoog, plasmaferritine normaal/hoog. Zie extra informatie voor oorzaken)

-Reticulocyten normaal of verhoogd
--MCHC >22
DD:
Congenitale sferocytose
Autoimmuun hemolyse
--MCHC <22
DD:
Aangeboren hemolytische anemie

2. Normocytaire anemie (MCV 76-96 fL)
-Reticulocyten normaal of verlaagd (doe beenmergcytologie en ijzerkleuring)
DD:
Chronische ziekte
Nierziekte
Endocrinologische ziekte
Hematologische maligniteit/aplasie
Beenmerginvasie
Beenmergbeschadiging

-Reticulocyten verhoogd
DD:
Gecorrigeerde/gecompenseerde anemie
Hemolyse door:
Membraanafwijkingen
Enzymdeficienties
Hemoglobinopathie
Antilichaam gemedieerd
Mechanische beschadiging erythrocyten
Chemische beschadigde erythrocyten
Infecties
Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

3. Macrocytaire anemie (MCV>96 fL)
-Reticulocyten normaal of verlaagd
--Beenmergcytologie en ijzerkleuring niet megaloblastair
DD:
Hematologische maligniteit
Alcoholmisbruik
Medicatie effect
Hypothyreoidie
--Beenmergcytologie en ijzerkleuring megaloblastair
DD:
Foliumzuurdeficientie
Vitamine B12 deficientie
Zeldzame oorzaken (vraag dieet uit, meet vit B12 spiegel, antistoffen tegen parietale cellen en intrinsic factor, Schillingtest)

-Reticulocyten verhoogd
DD:
Gecorrigeerde/gecompenseerde anemie
Hemolyse door:
Membraanafwijkingen
Enzymdeficienties
Hemoglobinopathie
Antilichaam gemedieerd
Mechanische beschadiging erythrocyten
Chemische beschadigde erythrocyten
Infecties
Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Extra informatie:
Sideroblastenanemie kan ontstaan door: zinc intoxicatie, lood intoxicatie, hypothermie, koper deficientie, isoniazide, chlooramfenicol, alcohol, genetische overerving, MLASA, het Pearson beenmerg-pancreas syndroom, Rogers syndroom, EPP, XLSA/A.

Terug naar EncyMed <<