Apparent mineralocorticoid excess syndrome (11 beta hydroxysteroiddehydrogenase deficientie)

definitie: Hypertensie (te hoge bloeddruk) door een gestoorde omzetting van cortisol in cortison.

Oorzaken:
De omzetting van cortisol in cortison is gestoord door een deficientie van 11 beta hydroxysteroiddehydrogenase. Door het overschot aan cortisol worden meer mineralocorticoidreceptoren aangezet tot natriumretentie.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Hoge bloeddruk

Complicaties:

Diagnostiek:
Hoog cortisol

Behandeling:
Spironolacton of amiloride

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<