Appendicitis (blindedarm ontsteking)

definitie: ontsteking van de appendix (blinde darm)

Oorzaken:
Door zwelling van het omringend lymfoide weefsel, darmwand ontsteking, verharde ontlasting, tumor, parasitaire infectie. De appendix kan verschillend gedraaid zijn. Hij kan ook naar achteren liggen (retrocaecaal). Hij kan ook in het kleine bekken liggen. Hierbij zijn de typische verschijnselen niet aanwezig.

Freqentie:
Het komt bij 6,7% van de mannen voor en bij 8,6% van de vrouwen. 20% eindigd in een perforatie (openbarsten) van de appendix.

Verschijnselen:
Bij jonge kinderen, bij zwangere vrouwen en bij afwijkende ligging van de appendix kunnen de onderliggende klachten niet of nauwelijks voorkomen.
Begint meestal met:
-Nauwelijks verschijnselen, of:
-Anorexie (verminderde eetlust)
-Pijn rond de navel
-Soms koliekpijn
-Soms misselijkheid en braken (nausea en emesis)

Daarna:
De pijn zakt af naar onder de rechter onderbuik en wordt meer continu en heviger
Bewegings en vervoerspijn (met de auto over een hobbel is erg pijnlijk)
Bij retrocaecaal ligging van de appendix is er continue flexie (buigen) van het rechter been en niet de bovengenoemde verschijnselen

Complicaties:
Indien de ontsteking snel voortzet kan een perforatie van de appendix ontstaan met een gegeneraliseerde peritonitis (ernstige buikontsteking).
Indien de ontsteking langzamer verloopt kunnen de omringende weefsels (omentum, darm, peritoneum) de appendix afdekken (dit alles heet een infiltraat of plastron).
Het infiltraat kan uitmonden in een abces
Bij ernstige uitbreiding van de ontsteking is deze dodelijk.

Diagnostiek:
Druk en loslaatpijn op het punt van McBurney
Lichte tot matige leucocytose
CRP matig verhoogd pas na 6 uur na het begin van de klachten
Echo
CT-scan

Behandeling:
=Bij patienten die al dagen appendicitis hebben, met een infiltraat en zonder gegeneraliseerde peritonitis: intraveneus vocht, bedrust, electrolyten normaliseren, antibiotica (tegen E. coli, Bacteroides en streptococcen). In geval van een abces eventueel drainage van het abces (CT of echo geleid percutaan of vanuit de darmen).
=Bij de andere patienten:
-voorbereiden op appendectomie (intraveneus vocht, bedrust, electrolyten normaliseren, antibiotica (tegen E. coli, Bacteroides en streptococcen). Indien er geen perforatie is, eenmalige antibiotica, indien er wel perforatie of necrose is 5 dagen lang antibiotica)
-laparoscopische appendectomie (gebruik makend van de drie-trochantertechniek, diathermisch doornemen van de mesoappendix)
-of via de klassieke manier volgens McBurney

Terug naar EncyMed <<