Arteriosclerose

definitie: verlies van de elasticiteit (verharding) en verdikking van de arteriewand (bloedvatwand).

Oorzaken:
Ziekte van de media (middelste laag van de bloedvatwand), die gegeneraliseerd is (komt niet alleen op een plek in het lichaam voor), is onafhankelijk van cholesterol (in tegenstelling tot atheriosclerose). Ouderdom is een belangrijke factor bij het ontstaan.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Bij het dichtgaan van een arterie:
Pijn in het gedeelte dat achter de afwijking ligt
Koudheid
Necrose (in ergste geval afsterven van een deel van het lichaam)

Complicaties:
Angina pectoris (hartziekte)
Ischemie (bloeddoorstoming problemen in een deel van het lichaam)
Etalage benen (claudicatio intermittens door arteriosclerose in de benen)
Necrose waarvoor amputatie

Diagnostiek:

Behandeling:
Zie de hoofdstukken over claudicatio intermittens en angina pectoris

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<