Atherosclerose

definitie: stapeling van vetten in de intima (een van de lagen) van het bloedvat

Oorzaken:
Ouderdom, overgewicht, te hoog cholesterol, genetische aanleg. De vetophoping in de bloedvatwand heet een atherosclerotisch plaque.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
De patient begint pas wat te merken als de bloeddoorstroming door het bloedvat niet meer optimaal is. Door de kolking van het bloed kunnen er trombi (bloedproppen) ontstaan of embolie (van losgerukte stukjes van de vetophoping) die verderop een afsluiting van een bloedvat kunnen veroorzaken. Zo een bloedvatafsluiting kan ook door een sterk doorgroeiende plaq. Het weefsel dat het dichtzittende vat nodig heeft wordt ischaemisch (krijgt te weinig bloed) en kan erg pijn gaan doen, kan verkleuren en uiteindelijk afsterven.

Complicaties:
Necrose, amputatie, gevoelloosheid, onbewegelijkheid

Diagnostiek:

Behandeling:
Cholesterol verlagen, gewicht normaliseren, veel bewegen op geleide van de pijn.
Indien te weinig effect kan chirurgisch een stend of bypass aangelegd worden.

Controle:

Extra informatie:
De bloedvaten bestaan uit drie lagen: de intima, media en de adventitia. In het onderstaande plaatje staan ze aangegeven, evenals de atherosclerotische plaque.
Reactie van macrofagen en lymfocyten, waardoor het omringende weefsel kan worden aangetast en waardoor zich trombi kunnen vormen
Barsten van bloedvoorziening binnen het plaque gebied kan tot extra vergroting van de plaque leiden
De bindweefsellaag aan de lumenkant van de plaque kan scheuren en de plaque inhoud kan in de bloedbaan trombusvorming als gevolg hebben
Een grote plaque kan de bloedbaan verstoppen, waardoor er in het achterliggende weefsel een zuurstof tekort ontstaat

 

Terug naar EncyMed <<