Barrett oesofagus

definitie: ontstaan van darmslijmvlies in de slokdarm

Oorzaken:
Chronische ontsteking van de slokdarm. Door reflux van maagzuur in de slokdarm. Hierdoor ontstaat op de duur cardiametaplasie (maagslijmvlies van het cardiatype) in de slokdarm en later intestinaal slijmvlies (intestinale metaplasie). Normaalgesproken bestaat de wand van de slokdarm uit plaveiselcelepitheel. Bij Barrett oesofagus is dat cilinderepitheel.

Frequentie:
Het komt voor bij ongeveel 4,5% van de bevolking. Komt meestal voor bij mensen rond de 55. Komt zelden voor bij donkergekleurden en Asiaten. 2x zo veel bij mannen dan bij vrouwen.

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Langdurig klachten van:
Pyrosis (zuurbranden. Pijn midden onder op de borst, vaak na maaltijden)
Regurgitatie (kleine beetjes opbraken)
Dysfagie (pijn bij het slikken)
Bronchospasmen (luchtwegvernauwing)
Chronisch hoesten
Laryngitis

Complicaties:
Stricturen (vernauwingen)
Ulcers in de slokdarm (zweren)
Hemorrhagie (bloedingen)
Oesofagus carcinoom (100x zoveel kans)

Diagnostiek:
Gastroscopie met nemen van biopten uit de slokdarm en de gastro-esofageal junction.
Histologie op de biopten (intestinale metaplasie is diagnostisch. Cardiametaplasie is diagnostisch bij een anamnese met chronische reflux)

Behandeling:
Langdurig omeprazol.
Bij ver gevorderde metaplasie: oesofagectomie of endoscopische ablatie van het metaplastisch weefsel of endoscopische mucosa resectie of controle tot oesofaguscarcinoom wordt gevonden.

Controle:
Indien niet tot resectie wordt besloten iedere 3 maanden gastroscopie met biopsieen om te onderzoeken of er maligne celgroei aanwezig is.

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<