Carotis stenose

definitie: stenose (vernauwing) van de arteria carotis (halsslagader)

Oorzaken:
Vervetting (arterosclerose) van de wand van de carotis. Dit kan aan een kant of aan beide carotiden. Delen van deze vernauwing kunnen losraken en doorschieten in de hersencirculatie. Er kunnen door de kolkende stroming van het bloed langs de vernauwing ook stolsels ontstaan die door kunnen schieten naar de hersenen. Indien een fragment doorschiet naar de hersenen kan het daar voor doorbloedingsstoornissen zorgen van delen van de hersenen, wat uitval van bepaalde functies kan geven. Het kan ook tot de dood leiden.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
-Gedeeltelijke of totale blindheid aan 1 oog (permanent of kortdurend (amaurosis fugax))
-Hemiparese (niet kunnen bewegen met de spieren aan 1 lichaamshelft)
-Hemisensorisch verlies (gevoelsverlies aan 1 lichaamshelft)

Complicaties:
-Losschietende trombi en embolie
-CVA, TIA
-Totale afsluiting van de carotis waarbij er nog bloeddoorstroming is via de andere arterie
-Totale afsluiting van beide carotiden

Na endatherectomie kan voorkomen:
-Alsnog trombose/embolie
-Hyperperfusie syndroom (met hersenbloedingen en epileptische aanvallen)
-Zenuw schade
-Bloeding
-Infectie
-Parotitis (parotis (speeksel) klier ontsteking)

Diagnostiek:
-Souffle over de a. carotis (afwezigheid hiervan sluit een stenose niet uit)
-Bij blindheid aan 1 oog. Afwezige pupilreflexen aan dat oog. De stenose zit dan aan de ipsilaterale (dezelfde) kant
-Echo duplex van de arteriae carotis

Behandeling:
-Endatherectomie van de carotis (wegstrippen van de intima en media van de carotis samen met het atheroom)
-Bij asymptomatische patienten is endartectomie zinvol bij een occlusie tussen de 60 en 99%, bij mannen tussen de 40 en 75 jaar die een levensverwachting hebben van tenminste 5 jaar. Preoperatief aspirine (90-300mg/dag) en 3 maanden postoperatief.
-Bij symptomatische mannelijke patienten met een levendsverwachting van minimaal 5 jaar is endatherectomie zinvol bij een stenose tussen de 50 en 69%.
-Bij symptomatische patienten is endatherectomie zinvol bij een stenose tussen de 70 en 99%
-De restgroep van de asymptomatische en symptomatische patienten met dagelijks 90-300mg aspirine behandelen.

Controle:

Extra informatie:
Arteritis temporalis kan dezelfde zicht verschijnselen geven
 

Terug naar EncyMed <<