Collum femoris fractuur

definitie: breuk in de dijbeenhals

Oorzaken:
Val op de trochanterregio (op de zijkant van de heup). Soms door axiaal inwerkende krachten (door val op gestrekt been).
Indeling: 1 Niet gedisloceerde, geïnclaveerde (op X-heup AP meer dan 160graden dislocatie van de mediale trabeculae tov de mediale femur cortex. Geen beenverkorting) fractuur. 2 Gedisloceerde, instabiele fractuur
Indeling: volgens Powels: helling van de fractuurlijn wordt bepaald. Powels I (tot 30 graden), Powels II (tot 50 graden), Powels III (groter dan 50 graden)

Frequentie:

Risicofactoren:
Ouderdom, vrouw zijn

Verschijnselen:
Been verkort
Been ligt naar buiten gedraaid (exorotatie)
Staan op been is onmogelijk of zeer pijnlijk
Pijn bij bewegen heup

Complicaties:
-Immobilisatie gerelateerde problemen
-Uitbreken prothese
-Pseudo-arthrose (niet genezen van de breuk)
-Femurkopnecrose (heupkopafsterving)
-Chronische pijn
-Iatrogene knieklachten na tractie (pijn in de knie na het trekken aan het been om de bruek weer recht te zetten)
-Onvolledig kunnen gebruiken van de heup

Diagnostiek:
X-bekken anterior-posterior en axiale heupopname

Behandeling:
-Repositie door tractie en endorotatie. Als het niet lukt dan de handgreep van Leadbetter. Als ook dat niet lukt dan bij patienten jonger dan 70 open repositie.
Na repositie DHS (dynamic hip screw) plaatsen of gecanuleerde schroeven
-Indien ouder dan 60 en geen repositie mogelijk is, of bij Parkinson, ernstige osteoporose, comminutieve fractuur, pathologische fractuur een kop/halsprothese. Kop/halsprothese is direct belastbaar.
-Indien jonger dan 60 en geen repositie mogelijk totale heupprothese

Controle:
Onder doorlichting na 2 (eventueel hechtingen verwijderen door huisarts), 6, 12 weken, 6 en 12 maanden controle.

Extra informatie:
Genezing na 12 weken
 

Terug naar EncyMed <<