Logesyndroom, compartimentsyndroom

definitie:

Oorzaken:
De spieren, bloedvaten en zenuwen zitten in de onderbenen in een starre fasci (een soort omhulsel). Als de druk binnen die fasci oploopt door reperfusiesyndroom met spieroedeem, oedeem of bloedingen, dan kunnen de bloedvaten bekneld worden en stopt de bloedtoevoer naar de spieren. Deze kunnen hierdoor afsterven.

Frequentie:

Risicofactoren:
Botbreuken bij hoog energetisch trauma, operaties aan de benen

Verschijnselen:
Huid staat strak
Problemen met bewegen voet
Hevige pijn
Blaren op de huid

Complicaties:
Afsterven spieren

Diagnostiek:
Pulsaties voelen in de benen (bij afwezigheid kan het compartimentsyndroom aanwezig zijn)

Behandeling:
Dermofasciotomie (openleggen van alle spierloges)
Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<