Conn (=primair aldesteronisme)

definitie: niet onderdrukbare prodcutie van aldosteron

Oorzaken:
Adenomen die aldosteron vormen, idiopatisch. Zelden: unilaterale hyperplasie of primaire nier hyperplasie, familiair hyperaldosteronisme type I of II, aldosteron vormende adrenocorticale carcinomen, tumoren die ectopisch aldosteron vormen

Verschijnselen:
Soms spierzwakte

Diagnostiek:
Hoge bloeddruk (rond de 170/110mmHg. Zelden is de hoge bloeddruk afwezig en zelfs laag)
Hypokaliemie (Kalium laag)
Hypervolemie (een te hoog vochtgehalte in het lichaam)
Renine (laag)
Metabole alkalose
Milde hypernatriemie (mild verhoogd natrium)
Hypomagnesiemie (verlaagd magnesium)
Verhoogde albumine uitscheiding
Verhoogde glomerulaire flitratiesnelheid
Genetisch onderzoek om glucocorticoid remediable aldosteronism op te sporen (fusie van de promotor regio van CYP11B1 gen en de sequenties van CYP11B2)

Behandeling:
Beperking van de zoutinname
Geen alcohol drinken
Veel bewegen
Spironolacton 12,5 tot 50mg 2dd in het begin tot 200mg 2dd maximaal met controle van Na. Denk aan interactie met digoxine en NSAID's of
Eplerenon 25mg 2dd in het begin tot maximaal 100mg/dag onder controle van Na of
Chirurchische verwijdering van 1 nier

Bij glucocorticoid remediable aldosteronism: fysiologische hoeveelheden glucocorticoiden toedienen

Extra informatie:
Aldosteron zorgt voor het open gaan van meer Na-kanalen in de niertubuli, waardoor meer Na wordt geresorbeerd. Door de electronegativiteit die ontstaat door Na te reabsorberen, wordt K uitgescheiden.

De vorming van oedeem (vochtophoping in de weefsels) woordt voorkomen door de aldosteron escape waarbij er onder invloed van volume expansie (gewichttoename van +/- 3 kg) na enkele dagen meer wordt geplast en het extracellulaire volume wordt genormaliseerd.

Terug naar EncyMed <<