COPD

definitie: Een ziektebeeld dat gepaard gaat met aanvallen van dyspneu (kortademigheid) en dat niet berust op linkszijdige decompensatio cordis.

Oorzaken:
Beschadiging van de longen door bijvoorbeeld langdurig roken of een stofrijke omgeving. De longen kunnen de grote hoeveelheid stof niet meer aan, raken geirriteerd en een afweerreactie komt op gang. Deze zorgt voor vernieling van het longweefsel. Hierdoor kan de patient minder goed ademen.
Mogelijk erfelijke aanleg, inademing van stoffen, inspanning, koude en allergenen.
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is irreversibel (onherstelbaar) en chronisch. Chronische bronchitis en emfyseem vallen hier onder.

Verschijnselen:
Vooral tijdens uitademing (expiratie) een piepend, fluitend geluid hoorbaar
Lucht kan niet goed uit de longen
De vitale capaciteit (hoeveelheid lucht die na maximaal diepe inademing uitgeblazen kan worden) is verlaagd.
Chronische hoest met spuug
Samenknijpen van de spieren van de luchtwegen (specifiek bronchii)
Chronische ontstekingsinfiltraat
Oedeemvorming (vochtuittreding naar weefels)
Veel slijmvorming
Vernietiging van longweefsel

Diagnostiek:
Meten van de FEV1 (is verlaagd bij COPD)
In de eindfase van COPD is de VD/VT verhouding te groot
ECG geeft een beeld van rechtsbelasting van het hart
Bloedgasanalyse: PO2, PCO2, pH, bicarbonaat
Inspanningsonderzoek

Behandeling:
Direct stoppen met roken.
Een goed voedingspatroon aanhouden.
Griepvaccinatie
Cave! Zuurstof toedienen kan bij ernstige COPD aanleiding geven tot het stoppen van de ademhaling.
Medicamenteus:
Stap 1:
Salbutamol of terbutaline (beta 2 sympaticomimeticum), ipratropium (parasympaticolyticum)
Stap 2:
Ipratropium + Salbutamol of Terbutaline
Indien de patient niet heeft gerookt en een atopische constitutie heeft of astma heeft gehad Prednisolon of Budesonide (glucocorticoid) proberen.
Acute benauwdheid:
Prednisolon
Frequente exacerbaties:
Acetylcysteine (mucolyticum) toevoegen.

Terug naar EncyMed <<