Cryptorgisme

definitie: niet volledig ingedaalde testikels of testis die een verkeerde richting zijn gemigreerd

Oorzaken:
Tijdens de embryonale ontwikkeling ontstaan de testikels in de buik. In het verloop van de tijd migreren ze naar beneden, totdat ze diep in de balzak terecht komen (dit gebeurt net na de geboorte). Komen ze daar uiteindelijk niet, dan heet dat cryptorgisme. Veel pasgeboren babies hebben niet ingedaalde testikels. Het merendeel (99%) heeft echter na 1 jaar wel ingedaalde testikels. Na 1 jaar veranderd er niet meer veel.
Cryptorgisme kan enkelzijdig (unilateraal ) zijn. Dit komt voor bij het prune-belly syndroom en het Beckwith-Wiedemann syndroom
Het kan ook bijderzijds (bilateraal) zijn

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Testikels zijn niet voelbaar in de balzak na de geboorte

Complicaties:
Testis carcinoom (teelbal kanker) bij 1:40. In 8% ontstaat carcinoma in situ (kanker zonder uitzaaiing)
Infertiliteit (onvruchtbaarheid). Indien bilateraal bij 70-100%.
Herniatie van het testikel 
Torsio testis (steeldraai van de zaadstreng)
Diagnostiek:

Behandeling:
In geval van verdenking op een hernia direct opereren
Bij een inguinale tot hoog scrotale indaling en zonder verdenking op herniatie: orchiopexie (plaatsen van de testikel in het scrotum en fixatie van de testikel) na 12-24 maanden
Bij abdominale testis: laparascopisch verwijderen testis
Ectopische testis kunnen in het scrotum geleid worden (gaat vrij makkelijk door de lange zaadstreng)
Controle:

Extra informatie:
Lokalisaties van de testis bij crysptorgisme met een normaal mirgratie patroon zijn: abdominaal, intracaliculair, net buiten het lieskanaal en hoog scrotaal. (hoog scrotaal is onschuldg)
Ectopische lokalisaties van de testis bij cryptorgisme zijn: in het abdominale buikvet, in de basis van de penis, in het perineum rond de middenlijk, in het vet boven de adductoren van het bovenbeen

Terug naar EncyMed <<