Erythema annulare centrifugum (Darier)

definitie:

Oorzaken:
Geneesmiddelen, mycosen, auto-immuun ziekte, kanker

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Huiduitslag is hobbelig rond met aan de buitenkant een rode verkleuring en in het centrum minder rood (zelfs normale huidskleur). De plek wordt steeds groter.
De huidafwijkingen komen steeds weer op en erdwijnen weer
Kan maanden tot jaren voort blijven bestaan

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<