Delerium

definitie:

Oorzaken:
Door onthouding van middelen, intoxicatie met middelen, metabole stoornissen, immobilisatie, infecties, dehydratie, ondervoeding, blaas katheter, ernstig ziek zijn

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Aandachtsstoornissen
Concentratiestoornissen
Oriëntatie stoornissen
Geheugen stoornissen
Verwardheid
Angstig
Soms agressief

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Onderliggende ziekte behandelen
Voor het verminderen van de onrust:
-Haloperidol (0,5 tot 1 mg oraal of intramusculair) of quetiapine of risperidon of olazapine
-Bij delerium door alcoholholonthouding of drugs/verdovende middelen onthouding: lorazepam (0,5 tot 1 mg)
Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<