Dementie

Definitie: verloren gaan van cognitieve en receptieve vermogens en praktische vaardigheden.

Oorzaken:
Hersen trauma, subdurale bloeding, Parkinson, Huntington, Pick, Creutzfeldt-Jacob, hersentumor, hydrocephalus, hypothyreoidie, hypercalciemie, vitamine B1/B12 of foliumzuurtekort, neurolues, HIV, geneesmiddelen, alcohol of drugs.

Verschijnselen:
Geheugen stoornissen en 1 of meerdere van de volgende verschijnselen:
Afasie (taalstoornis)
Apraxie (motorische handelingen kunnen minder goed worden uitgevoerd, terwijl het wel zou moeten kunnen. Handelingen zoals kleding aantrekken en het bedienen van apparatuur is veel moeilijker geworden)
Agnosie (het niet meer kunnen herkennen van objecten of personen, hoewel het zicht intact is)
Stoornis in de uitvoerende functies (problemen met plannen, organiseren, abstraheren en logisch denken)

Het belemmerd het dagelijks leven
Het komt niet enkel voor tijdens een delier (bewustzijnsstoornis door een ernstige lichamelijke ziekte)

Bij dementie van het Alzheimer type:
Geleidelijk ontstaan van de verschijnselen
De verschijnselen zijn niet het gevolg van een vasculaire of andere organische stoornis

Bij vasculaire dementie:
Neurologische verschijnselen en klachten die aanwijzingen geven voor een hersenaandoening die in verband staat met de dementie

Behandeling:
Er zijn verschillende middelen voor de verschillende soorten van dementie. Ze kunnen de ziekte vertragen, maar niet genezen.

Terug naar EncyMed <<