Depressie

definitie:

Oorzaken:
Erfelijke factoren, persoonlijkheidsstoornissen, zwak of ontbrekend sociaal steunsysteem

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Negatief oordeel over en verlies van interesse in werk, hobby’s etc.
Negatief zelfoordeel een verlies van eigenliefde
Isolement
Ontbreken van toekomstperspectieven
Hopeloos gevoel
Moeheid, futloosheid, gebrek aan energie
Hoofdpijn, zwaar of drukkend gevoel in het hoofd
Druk op de borst, pijn in de nek, schouders en rug
Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, vage buikklachten, libidoverlies
Slaapstoornissen
Eetlust veranderingen
Defaecatie problemen (problemen met ontlasten)
Potentieveranderingen
Denkstoornissen
Amenorroe (menstruatie treed niet op)
Verminderde doorbloeding
Vertraagde prikkelgeleiding
Verminderde spiertonus
Verminderde ventilatie
vermagering

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Op het heden gefocuseerd blijven
Strakke dagsplanning aanhouden
Voldoende lichaamsbeweging
Voldoende sociale contacten aanhouden
Overmatig alcoholgebruik vermijden
Niet lang thuis blijven
Antidepressiva (amitriptyline, fluvoxamine)
Mogelijke dwang opname in het kader van IBS (In Bewaring Stelling)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<