de Quervain

definitie: peesschede ontsteking

Oorzaken:
De pezen van twee van de duim spieren (de musculus abductor pollicus longus en musculus extensor pollicis brevis) lopen gezamelijk door een peesschede ter hoogte van de pols. De peesschede is nodig om er voor te zorgen dat de pezen niet de kortste weg naar de duim zoeken (waardoor het vel naar boven zou worden getrokken). Als de pezen of de peesschede door ontsteking dikker worden, dan ontstaat er een probleem in de doorgankelijkheid van de peesschede en kan de pees blijven haken.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Pijn bij het naar buiten bewegen van de duim (abductie)
Pijn bij het strekken van de duim (extensie)

Complicaties:

Diagnostiek:
Test van Finkelstein (maak een vuist van de hand met je duim binnen de andere vingers (nagel van de duim dicht bij de pink). Buig dan je hand zijwaarts, in de richting van de pink. Normaalgesproken hoort dit nauwelijks pijn te doen. Bij de Quervain is het zeer pijnlijk)

Behandeling:
Stap 1. Rust (de duim nauwelijks gebruiken voor een bepaalde tijd)
Stap 2. Corticosteroid injectie in de peesschede
Stap 3. Operatief klieven van de peesschede

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<