Diabetus mellitus type I (DM I)

definitie: te hoog glucose gehalte in het bloed

Oorzaken:
De beta-cellen in de eilandjes van Langerhans in de Pancreas gaan kapot door een auto immuun reactie van het eigen lichaam tegen de pancreas (alvleesklier) cellen. Er is daardoor een te lage insuline productie. Het duurt meestal vele maanden of jaren voordat er uiteindelijk te weinig insuline productie is.
Deels is het genetisch te verklaren. Kinderen van een DMI patient hebben 6% kans om het zelf ook te krijgen. Polymorfismen van de genen HLA-Dqalpha, HLA-Dqbeta, DLA-DR, preproinsuline, PTPN22 gen en CTLA-4 zijn met DMI verbonden.
Antigenen tegen de volgende stoffen zijn betrokken bij het proces: glutamic acid decarboxylase (GAD), insuline, en insulinoma-associated protein 2 (IA-2).
Patienten met DM2 hebben een grotere kans op: auto-immuun ziekten van de schildklier (bij 5%) of bijnier, coeliaki (bij 5%), of Addison (bij <1%).

Verschijnselen:
Geen verschijnselen of:
Polydipsie (veel drinken)
Polyurie (veel plassen)
Nycturie ('s nachts plassen)
Gewichtsafname
Moeheid
Lusteloosheid
Langzame wondgenezing
Vaginale afscheiding
Kan zich direct als een ketoacidose presenteren

Bij hypoglycemie (ernstig insuline tekort, komt minder vaak voor bij DMII dan in DMI):
Zweten, angst, hartkloppingen, trillen.
Bij nog lagere glucosewaarden wordt men eerst vergeetachtig, concentratievermogen neemt af. Daarna lusteloosheid, coma, convulsies, dood.

Bij ketoacidosis:
Naast de verschijnselen bij DMII ook:
Misselijkheid, braken, diepe en snelle ademhaling met een ketongeur (Kussmaulademhaling), droge slijmvliezen, snelle pols, buikpijn, uiteindelijk verlaagd bewustzijn, coma, dood.

Complicaties:
Visus klachten (problemen met het zien), kan uitlopen in cataract, diabetische retinopathie of blindheid
Nefropathie (nier ziekte)
Neuropathie (zenuwschade)
Atherosclerose

Diagnostiek:
-Nuchtere glucose (na 12 uur niet te hebben gegeten. Glucose boven de 7 -> DM. Glucose tussen de 5,6-6,9 is IFG, wat over kan gaan in DM)
-Niet nuchtere glucose (boven de 11,1 -> DM. Glucose tussen 7,8-11 is IGT wat over kan gaan in DM)
-Creatinine

-regelmatig micro-albumine in de urine meten (indien constant tussen de 30-300 is het een aanwijzing voor nierschade)
-DM patienten dienen ieder jaar te worden onderzocht door een oogarts. Ook een keer direct na ontdekken van DM.
-Minstens ieder jaar voetonderzoek naar ulcus cruris en neuropathie.

Behandeling:
Zie voor acute behandeling (bij ketoacidose of hypoglycemie, het kopje Diabetes Mellitus acuut)

Medicamenteuze behandeling
-Bloeddruk op pijl houden (streefwaarde onder de 130-80mmHg). Zie hypertensie voor de behandeling
-Cholesterol laag houden (simvastatine 20 mg per dag)

Bij retinopathie lasertherapie
Bij nefropathie glucoseregulatie, bloeddruk instellen, ACE-remmers

-Behandelen met insuline door ervaren arts.
NPH-insuline of mix-insuline toedienen 10 IE. De totale dagdosis insuline verdelen over 3 x 20% kort/snelwerkende insuline voor de maaltijden en 1x 40% langwerkende insuline voor de nacht. Streefwaarde nuchter 4-7 mmol/L. Elke 2-3 dagen wijzigen volgens schema:
nuchtere bloedglucose >10 mmol/l: verhoog totale dosis met 4 IE;
nuchtere bloedglucose 7-10 mmol/l: verhoog totale dosis met 2-4 IE;
nuchtere bloedglucose 4-7 mmol/l: continueer dezelfde dosering;
nuchtere bloedglucose <4 mmol/l of nachtelijke hypo: verlaagtotale dosis met 2-4 IE

Terug naar EncyMed <<