Diep veneuze trombose van het been

definitie: acute veneuze afsluiting in een been ader

Oorzaken:
Risicofactoren voor het krijgen van een trombosebeen zijn: operaties, de pil, roken, maligniteiten in de buik, langdurige bedlegerigheid (of andere vorm van immobilisatie zoals lange vliegreizen zonder uit de stoel te komen), vetzucht (adipositas), hoge leeftijd, decompensatio cordis, spataderen (varices), verlammingen van de extremiteiten, hyperviscositeitssyndroom (zoals polycytemia vera), trombocytose en ernstig trauma (bijvoorbeeld ernstige botbreuken).

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Het been zwelt
Het been wordt rood
Er treedt vochtophoping in de weefsel op (oedeem)
Cyanotische tint (blauwige verkleuring)
Gespannen, glimmende huid
Soms zijn opeervlakkige aderen goed zichtbaar
Lichaamstemperatuur is verhoogd, maar niet extreem

Complicaties:
Longembolie

Diagnostiek:
Echografie

Behandeling:
Bedrust met hoog gelegd been
Heparine 30.000 E per 24 uur continu intaveneus onder controle van de geactiveerde partiele tromboplasinetijd (circa 2x verlengd) gedurende tenminste 5 dagen
Acenocoumarol 6 weken tot 3 maanden onder controle van de protrombinetijd
De patient wordt gemobiliseerd zodra de verschijnselen afnemen en bij een been dat neigt op te zetten steunkousen geven.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<