Difterie

definitie: Infectie met het Corynebacterium diphtheriae

Oorzaken:
Infectie met het poliomyelitis virus door microdruppels
Incubatietijd: 2-7 dagen
Besmetting geeft kortdurende immunisatie

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Ontsteking van de neus-keelholte
Koorts (38-39 graden) gedurende enkele dagen
Malaise
Hoofdpijn

Neusdifterie:
Purulent secreet met bloedbijmenging met een weee geur

Keeldifterie:
Angina
Uitgebreid beslag (grauwwit dat zicht buiten de tonsillen op het verhemelte kan uitbreiden)
Sterk gezwollen keel
Rode keel
Klierzwelling in de hals
Soms een oedemateuze zwelling in de hals

Complicaties:
Difterie van de larynx (verstikkingsgevaar. Heesheid, stridor, dyspnoe en hoesten)
Systemische complicaties door het difterie toxine (zoals dodelijke myocarditis (enkele dagen tot weken: braken, slappe pols, lage bloeddruk, minder plassen, bleekheid, hypotonie) en dodelijke polyneuritis (vaak verlammingen van het verhemelte, de inwendige oogspieren, benen en armen, slikverlamming, verlamming van de ademhalingsspieren))

Diagnostiek:
ECG bij difterie myocarditis

Behandeling:
Zo vroeg mogelijk beginnen met het toedienen van antidifterineserum (moet nog voor de 4de dag gedaan zijn)
Difterie bacterien zijn gevoelig voor penicilline en erytromycine, maar dat heeft geen effect op de toxinen

Bij difterie myocarditis:
Rust en voorzichtig vocht toe dienen

Preventie:
Vaccinatie

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<