Duodenum letsel

Oorzaken:
Penetrerend of stomp abdominaal trauma. Er kan een intramuraal (in de wand van de darm gelegen) hematoom (bloeduitsorting) ontstaan, maar er kan ook een ruptuur naar de buikholte of een retroperitoneale ruptuur is mogelijk (laatste komt vaker voor bij patiënten die ook fracturen hebben van de lumbale wervelkolom (laag in de ruggengraat).
 
Verschijnselen:
-Bij een intramuraal hematoom:
Hoge gastro-intestinale (sub)obstructie
-Bij een  ruptuur naar de buikholte:
Chemische peritonitis
-Bij een retroperitoneale ruptuur:
Vaak geen verschijnselen
 
Diagnostiek:
X-abdomen met contrast (ook vooral bij reroperitoneale ruptuur)
Echo abdomen
CT-scan abdomen
 
Behandeling:
-Intramurale hematomen: maag ledigen via maagsonde en TPV geven (totale parenterale voeding).
-Kleine scheuren van de duodenumwand: wondranden wegsnijden en primair hechten
-Uitgebreid letsel: partiele duodenum resectie, gevolgd door een duodenojejunostomie volgens Roux
-Bij abcesvorming: drainage, debridement, diverticulisatie
 

Terug naar EncyMed <<