Dyslexie (leesblindheid)

definitie: aangeboren onvermogen visuele lettersymbolen te associeren met klanken (verband tussen tetters en klanken kan niet worden gemaakt)

Oorzaken:
Mogelijk een ontwikkelingsstoornis van de dominantie van de linker hemisfeer. Komt vaker voor bij linkshandige mensen.

Verschijnselen:
Verband tussen visuele lettersymbolen en klanken kan niet worden gemaakt
Sommige dyslectische kinderen neigen woorden achterstevoren te lezen of letters door elkaar te halen die elkaars spiegelbeeld zijn (bij b en d)
Geen problemen met andere symbolen (bijv verkeersborden of volledige woorden)
Geen andere cognitieve of intellectuele stoornissen

Diagnostiek:

Behandeling:
Kinderen met dyslexie moeten leren lezen met volledige woorden, inplaats van letter voor letter

Terug naar EncyMed <<