Ebola

definitie: Infectie met het Ebola-virus (een flavovirus), met het daarbij horende ziektebeeld.

Oorzaken:
Infectie met het Ebola-virus (een flavovirus). Als het een patient in Nederland is die het heeft, moet onmiddelijk de GGD gewarschuwd worden. Overdracht door direct contact (ook seksueel). Niet door de lucht.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Hevige hoofdpijn, uitstralend naar de nek
Spier en gewrichtsklachten (vooral in het onderste deel van het lichaam)
Koorts
Extreem moeheidsgevoel

Na 2-3 dagen:
Diarrhee (eerst waterig en helder, later zwart en bloedderig)
Misselijkheid
Braken
Krampachtige buikpijn
Droog, pijnlijk gevoel in de keel en slikproblemen
Droge hoest
Uitslag op de romp

Vijfde dag:
Bloedingen uit de lichaamsopeningen (geeft slechte prognose)
Shock
Dood in 50-85% van alle patienten

Complicaties:
Intravasale stolling
Pneumonie (longontsteking)
Myocarditis (hartspier ontsteking)
Geelzucht
Orchitis
Testis-atrophie (kleiner wordende ballen)
Abortus
Haaruitval.

Diagnostiek:

Behandeling:
Geen. Contact personen screenen op Ebola en zonodig behandelen. Symptoombestrijding door intraveneuze vocht-, plasma- en bloedtoediening,
zuigdrainage van de maaginhoud bij veel braken en hevige buikpijnen en hepariniseren
indien gedissemineerde intravasculaire coagulopathie door onderzoek van de stollingsfactoren is
aangetoond en gecontroleerd kan worden.

Controle:

Extra informatie:
Diagnose via antigen-detectie in een high security lab (diagnose binnen 4-5 dagen, dus wel erg lang voor deze ziekte!)
Incubatietijd 2-21 dagen.
 

Terug naar EncyMed <<