Eclampsie

definitie: epileptische insulten die voorkomen bij zwangere vrouwen (of in een periode tot 7 dagen na de bavalling) die niet eerder epilepsie hadden.

Oorzaken:
Het voorkomen van pre-eclampsie bij een zwangere vrouw (of tijdens het baren of 7 dagen na de bevalling) met daarbij het ontwikkelen van hersenoedeem (vochtophoping in de hersenen).

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Epileptische insulten vergelijkbaar met grand mal insulten
Motorische onrust
Bewustzijnsverlies
Sterkere reflexen

Meestal zijn er verschijnselen vooraf zoals:
Ernstige hoofdpijn
Visusstoornissen
Bovenbuikpijn

Complicaties:

Diagnostiek:
Proteinurie

Behandeling:
Inleiden bevalling of keizersnede
Mayo-tube om luchtwegen vrij te maken
Anti-epilepticum + antihypertensivum + plasma expanders
Anti-hypertensivum:
-intraveneus dihydralazine 1 mg/uur (maximaal 15mg/uur)
Anti-epilepticum:
- Magnesium sulfaat (eerst 4g in 0,9 NaCl intraveneus in 10 min, daarna onderhoudsdosering 1 g/uur. Streven naar 4-7 mEq/L magnesium sulfaat in het bloed. Overdosering is gevaarlijk. Geef dan 1g calciumgluconaat in 10% oplossing langzaam intraveneus)
-Eventueel diazepam 10 mg intraveneus bij insult
Plasma expanders:
-Gelofusine of albumine intraveneus
Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<