Elleboogluxatie

definitie:

Oorzaken:
Val op gestrekte arm met draaien van de romp. Kan gepaard gaan met een mediale epicondylfractuur, radiuskopfractuur, olecranonfractuur en coronoideusfractuur.

Frequentie:
De posterolaterale luxatie komt het meeste voor.

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Zwelling in het ellebooggewricht

Complicaties:
Extensiebeperking (strekbeperking onderarm)
Instabiele collateraalbanden (instabiel gewrichtskapsel)

Diagnostiek:
De driehoek van Hueter (gevormd door de condylen en de punt van het olecranon) is afwezig
X-elleboog in twee richtingen (aterior-posterior en lateraal)

Behandeling:
Conservatief:
Eerst lokaal verdoven met lidocaine 1%, daarna resloten repositie door tractie in 45graden flexie. Bovenarmgips in 90graden. Cotrole X-elleboog na plaatsing gips.

Operatief:
Bij luxatie en een fractuur van de mediale epicondyl: fixatie epicondyl met AO trekschoef.
Bij interposities: operaie

Nabehandeling:
1 week gips, 4 weken brace en oefenen. Indien na 12 weken extensibeperking fisio.

Controle:
Hechtingen na 2 weken verwijderen door de huisarts. Controle met X-elleboog na 6 en 12 weken en 6 en 12 maanden.

Extra informatie:
Genezing na 3-6 weken.
 

Terug naar EncyMed <<