Feochromocytoom

definitie: Tumor die catecholaminen vormt.

Oorzaken:
Tumor die catecholaminen vormt. Hij zit meestal in het bijniermerg, maar kan ook zitten in andere delen van het autonome zenuwstelsel (zoals in het orgaan van Zuckerkandl) of in de blaas.
Afgifte van catecholaminen gaat pulsgewijs. De afgifte van noradrenaline gaat gepaard met hypertensie. Deze is dus niet altijd aanwezig.
Als niet noradrenaline, maar adrenaline of dopamine massaal worden geproduceerd, is er geen sprake van hypertensie (hoge bloeddruk), maar van extreme hypotensie (te lage bloeddruk).
Hypertensie is een systolische bloeddruk (bovendruk) van meer dan 140 mmHg of meer dan 90 mmHg.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Bij noadrenaline secretie:
Hoge bloeddruk (hypertensie)
Toegenomen hartfrequentie (palpitaties)
Excessief transpireren
Orthostatische hypotensie (duizeligheid bij opstaan vanuit liggende houding)

Bij adrenaline, dopamine of dopa secretie:
Hypotensie (te lage bloeddruk)
Shock

Complicaties:

Diagnostiek:
Klinisch beeld van pulsatieve hypertensie of hypotensie
Meten van spiegels van noradrenaline, adrenaline, dopamine en dopa

Behandeling:
Alfa blokkers
Chirurchische verwijdering tumor

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<