Folliculair lymfoom

definitie: lymfoom dat deel uit maakt van de NHL

Oorzaak:
Wildgroei van lymfocyten

Frequentie:
Het vormt 30% van de NHL. Het komt meestal voor bij oudere mensen en het is meestal van indolente aard.

Verschijnselen:
Lymfadenopatie
Zelden B-symptomen
Vaak beenmerginfiltratie
Buiten de lymfeklier komt het folliculair lymfoom voor in het maag-darmstelsel, soms in de huid (10% vd gevallen).

Behandeling:
Anno 2007: 1ste lijn: R-CVP (rituximab, cyclofosfamide, vincrestine, prednison), 2de lijn R-FC (rituximab, fludarabine, cyclofosfamide), 3de lijn R-CHOP + stamceltransplantatie (rituximab, cyclofosfamide, adriamycine, vincrestine, prednison)
Behandeling bijkomende verschijnselen (preventieve antibiotica, antifungale middelen, antivirale middelen enz.)

Extra informatie:
Het groeipatroon van het folliculair lymfoom is folliculair, soms diffuus. Centrocyten vermengd met centroblasten vormen neoplastische kiemcentra
90% van de cellen van het folliculair lymfoom hebben translocatie t(14;18)(q32;q21), waardoor het bcl-2 eiwit te vaak tot expressie komt.
Immunofenotypisch is het folliculair lymfoom CD19+, CD20+, CD10+, CD3-, CD5-.

Terug naar EncyMed <<