Furunkel (steenpuist)

definitie: acute diepe ontsteking van de haarfollikel met in de ontsteking afsterven van weefsel.

Oorzaken:
Meestal veroorzaakt door Staphylococcus aureus. Beschadiging van de huid kan een oorzaak zijn van infectie. Een verminderde afweer (door diabetes, anemie, slechte voedingstoestand of andere ziekte) Een furunkel komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Furunculose is het voorkomen van meerdere furunkels of het naast elkaar liggen van furunkels. Een agglomeraat van furunkels heet een karbunkel.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Een rode verhevenheid
Bij aanraking warm en pijnlijk
Necrose (doodgaand weefsel)
Er kan in de necrose een pustel aanwezig zijn (holte gevuld met purulent vocht)
Koorts kan voorkomen
Lymfadenitis kan voorkomen
Sterke oedeemvorming (vochtophoping) kan voorkomen, voornamelijk als de furunkel in het gezicht lag.
Zelden bacteriemie en sepsis (bacteriën in de bloedbaan)
Cavenosus-trombose (kan ontstaan bij een furunkel op de neus of bovenlip)

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
De furunkel laten uitrijpen, waarna hij barst. Het uitrijpen kan worden versneld door 3% salicylzuur in vaseline. Overgebleven necrotiserende delen kunne met een pincet worden verwijderd. Als de furunkel niet barst kan hij worden geopend. Te vroeg ingrijpen geeft een risico van bacteriemie. De omgeving van de furunkel behandelen met 10% sulfur praecipitatum in zinkoxide-pasta FNA.

Antibiotica (flucloxacilline, penicilline, erytromycine) is niet direct aan te raden (behalve bij koorts, lymfadenitis, furunculose, een karbunkel, een furunkel op de neus of bovenlip)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<