Galblaasletsel

Oorzaken:
Avulsietrauma (waarbij het wordt losgerukt), penetrerend trauma.
 
Verschijnselen:
Buikpijn
Nausea (misselijkheid)
Emesis (braken)
Icterus (geelzucht)
 
Diagnostiek:
Echo abdomen
CT-abdomen
Eventueel punctatie galophoping
 
Behandeling:
Cholecystectomie gevolgd door cholecystojejunpstomie
 

Terug naar EncyMed <<