Gasgangreen

definitie:

Oorzaken:
Een anaerobe sporenvormende bacterie, Clostridium Welchii. Deze bacterie veroorzaakt een zich snel ontwikkelende ontsteking met gasvorming. Er is geen pusvorming. De bacterie is overal aanwezig, maar krijgt zijn kans onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Roodbruine verkleuring van de huid
Muizen geur
Empyeem (lucht in de weke delen)

Complicaties:
dood

Diagnostiek:
Bij plpaties belletjes te voelen. Via auscultatie crepitaties subcutaan.
X-foto laat onderhuids emfyseem zien.

Behandeling:
In ziekenhuis wordt de patiënt in een overdruktank geplaatst waar een druk van meer dan 3 atmosfeer op staat. Hierdoor ontstaat er een erg hoge zuurstofspanning in de weefsels.
Antibiotica
Locale excisie (wegsnijden)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<