Giardiasis

definitie: infectie met Giardia lamblia (synoniemen: Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)

Oorzaak:
Darminfactie met de eencellige parasiet Giardia lamblia. Door de cysten (eitjes) van de parasiet op te eten (via besmet voedsel) of te drinken (drinken van besmet water), komen de cysten in de mens. Naast de mens komt de parasiet voor bij andere zoogdieren, voornamelijk bij honden, kalveren, bevers en muizen. De cyste is 12x8 micrometer groot, de trofozoiet is peervormig, met een lenget van 15 micrometer. De parasiet is niet invasief (kan niet door de darm heen het lichaam in)

Incubatietijd:
+/-14 dagen. Cysten in de ontlasting ontstaan na 10-36 dagen.

Besmettelijkheid:
Gedurende de hele periode van infectie

Verschijnselen:
Geen verschijnselen
Wel verschijnselen:
Diarree (langer dan 7 dagen, meestal enkele weken)
Flatulatie (veel windjes laten)
Nausea (misselijkheid)
Buikkrampen
Vettige, stinkende ontlasting
Lactasedeficientie kan nog weken na genezing blijven bestaan
Chronische ziekte (bij 40%. Nog meer kans bij verlaagd immuunsysteem)
Malabsorptie (slecht kunnen opnemen van voedsel vanuit de darmen)
Diarree
Steatorroe (vettige ontlasting)
Gewichtsverlies
Groeiachterstand

Soms:
Urticaria (netelroos)
Reatieve artritis (gewrichtsontsteking als reactie op de darmontsteking)

Diagnostiek:
-Ontlasting onderzoeken op cysten of trofozoieten (bij 70% van de patienten echter geen cysten/trofozoieten in de ontlasting)
-Tripple-Feces-Test (TFT) waarvoor op 3 opeenvolgende dagen ontlasting wordt ofgenomen om het te onderzoeken. Op dag 1 en 3 zit er in het bakje SAF (een conserveermiddel) (echter ook veel negatieve uitslagen bij ziekte)
-Darmbiopten

Behandeling:
Meestal gaat de ziekte na enkele weken vanzelf weer over.
Metronidazol (Flagyl) 7 dgn, 3dd1 500 mg of eenmalig 2 g tinidazole
De werking van de anticonceptiepil is sterk verlaagd tijdens de diarree, vanwege resorptie problemen.
Preventie:
Goede hygiene
De cysten kunnen niet tegen koken, chroor, jodium, ozonisatie en uitdroging.

Extra informatie:
De parasiet heeft twee levensfasen: het vegetatieve sadium (trofozoiet. Wanneer het in de gastheer zit)
De cyste wordt na opgegeten te zijn in de maag terecht. Daar verweekt de cytewand. Hierna kan de parasiet in de dunne darm als trofozoiet verder ontwikkelen. Er ontstaan ontelbare hoeveelheden van de parasiet in de darm. Als de parasiet te ver in de dikke darm terecht komt (dat zijn er 1000/mg ontlasting), vormt hij zich weer om in cyste en kan dan buiten de gastheer verder leven om later weer opgegeten te worden.

Terug naar EncyMed <<