Acromegalie

definitie:

Oorzaken:
Overproductie van het groeihormoon (GH). Door gezwel in de hypofyse, overmatige groeihormoon releasing hormoon (GHRH) productie, ectopische GH productie.
Als de GH overproductie voor het sluiten van de epifysairschijven (groeischijven in de botten) ontstaat (op kinderleeftijd), dan kan gigantisme ontstaan.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Grote lichaamslengte (bij gigantisme)
Spierzwakte
Moeheid
Transpireren
Tintellingen in de handen (n. medianus compressie)
Gewrichtsklachten
Kyfose (naar voren gebogen rug)
Verminderd libido (zin in seks), potentie, en amenorrhoe (geen menstruaties)
Dikke huid
Gegroefd voorhoofd
Prominente neus en lippen
Handen en voeten worden groter en breder
Ruimte tussen de tanden
Onderkaak groeit naar voren, waardoor de ondertanden voor de boventanden komen te liggen (prognathie)
Zichtveld uitval
Hoofdpijn
Overmatige haargroei (bij vrouwen mannelijk beharingspatroon)

Complicaties:

Diagnostiek:
LO en anamnese.
Serum GH verhoogd en daalt onvoldoende op glucosestimmulatie (kan zelfs stijgen. Deze stijging ook na toediening van TRH)
IGF-I hoog, daalt na therapie.
Prolactine kan verhoogd zijn
X-foto van de sella turcica (waar de hypofyse in ligt. Bij 95% vergroot)
X-foto handen: periostale botappositie, grof aspect trabeculair bot
Hypertensie
Galactorroe

Behandeling:
Transsphenoidale microchirurgie
Octreoide-LAR
Somatostatineanaloog (langdurig werkend, 1x/4 weken i.m.)
Radiotherapie


Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<