Glasgow coma scale

definitie:
een scaal die wordt gebruikt om de mate van bewustzijn te bepalen. Hij bestaat uit de EMV (eye opening, motor respons and verbal respons)
Oorzaken:

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Eyes (ogen openen): spontaan (4), na een verbaal verzoek (3), na pijnprikkel (2), niet (1)
Motor respons (beweging): voert opdrachten uit (6), na toedienen van pijnprikkel afweren (5), na pijnprikkel wegtrekken ledemaat (4), flexie bij pijnprikkel (3), extensie bij pijnprikkel (2), geen reactie (1)
Verbal respons (antwoorden): georienteerd (5), verward (4), verkeerde inhoud antwoord (3), onverstaanbare geluiden (2), geen (1)
Controle:

Extra informatie:
De totale score ligt tussen de 3 en de 15. Een score van 13 en hoger geeft ligt neurotrauma aan, 9-12 is een matig neurotrauma, 8 of minder is een ernstig neurotrauma.
 

Terug naar EncyMed <<