Globale afasie

definitie: stoornis van zowel de expressieve als de receptieve taalfuncties

Oorzaken:
Beschadiging van het corticale gebied rondom de sulcus lateralis in de dominante hemisfeer. De beschadiging omvat meestal de gebieden van Broca en Wernicke

Verschijnselen:
Niet in staat om samenhangend te spreken en te schrijven
Kunnen geen auditieve en visuele taal begrijpen
Non-verbale communicatie is zeer beperkt
Automatische spraak is intact (de dagen van de week opnoemen. Vloeken gaat ook)
Vaak rechtzijdige hemiparese (onvolkomen verlamming van 1 lichaamshelft) met sensibiliteitsuitval (gevoel verlies) en hemianopsie (blindheid voor 1 helft van het gezichtsveld)

Diagnostiek

Behandeling

Terug naar EncyMed <<