Grawitz tumor

definitie: niercel carcinoom (kanker van de nieren)

Oorzaken:
Sommige ziektebeelden geven een verhoogd risico op een niercelcarcinoom: van Hippel Lindau syndroom, aangeboren policystische nierziekte en tubereuze sclerose. Verder brengt roken, overgewicht, inname van fenacetine (pijnstiller) een verhoogd risico met zich mee.

Verschijnselen:
Lendenpijn
Hematurie (bloed plassen)
Zwelling in de flank
Gewichtsverlies
Anemie (bloedarmoede)
Nachtzweten

Diagnostiek:
Beeldvormend onderzoek van de nieren (om de omvang te bepalen van de tumor)
ECHO geleide biopsie van de tumor
Intraveneus pyelogram
X-thorax (voor metastasen)
CT-scan
Botscan
MCV laag, Hb laag, reticulocyten laag, ferritine normaal (anemie van de chronische ziekten)
BSE verhoogd

Stadium I T1 (< 2.5 cm, beperkt tot nier) N0M0 5 jaars overleving 60 - 90%.
Stadium II T2 (> 2.5 cm, beperkt tot nier) N0M0 5 jaars overleving 45 - 75%.
Stadium III T3 (tumorgroei in bloedvaten, bijnier of omliggend weefsel) N0 of 1, 5 jaars overleving 35-50%.
Stadium IV T4 en/of metastasen op afstand. 5 jaars overleving < 10%.

Behandeling:
Niet uitgezaaide tumor
Chirurchische resectie

Wel uitgezaaide tumor
Indien slechts enkele metastasen: chirurchische resectie
Indien uitgebreide metastasen: immunotherapie, angioneogeneseremmers, embolisatie