Hartritme stoornissen

definitie:
Zie voor uitgebreide uitleg de aparte pagina’s.
Hieronder vallen:
Eerste graads AV blok (PQ tijd is verlengd, zonder consequenties voor het hartritme)
Tweede graads AV blok (enkele impulsen vanuit de atria worden niet doorgegeven). Hieronder vallen Wenckebach (of Mobitz I) en Mobitz II
Compleet atrio ventriculair blok (derde graads AV blok)
Rechter of linkerbundeltakblok (hartritme wordt niet beinvloed, maar de duur van de activatie van de ventrikels is verlengd. Er is een verbreed QRS complex)
Oorzaken:

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<