HELP syndroom (hemolysis elevated-liverenzymes low-platelet-count syndrome)

definitie: een syndroom met bloedafbraak, verhoogde leverenzymen en weinig bloedplaatjes voorkomend bij zwangere vrouwen

Oorzaken:
Oorzaak is niet duidelijk. Het bloed gaat stollen in de kleinste bloedvaten bij de zwangere vrouw.

Frequentie:
Het komt voor bij 4-12% van de parienten met pre-eclampsie

Risicofactoren:
Eerder HELP-syndroom gehad (geeft 5% kans op herhaling bij volgende zwangerschap)

Verschijnselen:

Complicaties:
Leverruptuur met dodelijke interne bloeding
Stollingsproblemen

Diagnostiek:
24-uurs urine (onderzoek naar proteinurie)
Bloedbeeld (Hb, Ht, trombocyten)
Leverenzymen monitoren (ASAT, ALAT en LDH zijn verhoogd bij leverbeschadinging door leveroedeem)
Nierfunctie (urinezuur, albumine, creatinine)

Behandeling:
Opname in ziekenhuis
Inleiden van de bevalling
Soms zijn dialyse, trombocyten suppleren (bij trombo's <50x10^9) en hoge dosis corticosteroiden (om foetale longrijping te bespoedigen) nodig
Bij diastolische hypertensie boven de 110 mmHg, intraveneuze vaatverwijders in combinatie met plasmaexpanders (zoals Gelofusine of albumine)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<