Hydronefrose

definitie:

Oorzaken:
Obstructie (verstopping) van de urinewegen. Hierdoor kan de urine niet voldoende uit de nieren stromen en stapelt zich daar op. Oorzaken van de verstopping zijn nierstenen, uteropelvic junction, tumor. Het kan ook bij ineens meer drinken dan gebruikelijk bij een uteropelvic junction (denk aan bierdrinkende jongeren).
Reflux en zwangerschap zijn niet obstructieve oorzaken.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
-Pijn in de flanken (afwezig of weinig bij langzaam progressieve ziekte, zoals een uteropelvic junction of een tumor en ernstig bij een acute obstructie of een plotselinge toename van urine doorstroming door te nauwe urinewegen)
-Anurie (geen urineproductie. Een ernstig verschijnsel van bilaterale totale urinewegobstructie)

Complicaties:
Nierinsufficientie
Hyperkalemische tubulaire acidose
Hoge bloeddruk (hypertensie)

Diagnostiek:
-Katheterisatie bij verdenking op een obstructie in de urinebuis
-Echo nieren
-Radiologisch onderzoek urinewegen met contrast (pyelogram)
-CT scan abdomen

Behandeling:
Bij ontbreken van verschijnselen en geen nieraantasting geen behandeling
Bij pijnklachten en een positief renogram chirurgische correctie

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<