Hyperprolactinomie (ook wel galactorrhoea-ammenorrhoea syndroom)

definitie:

Oorzaken:
Prolactine wordt geproduceert door de hipofyse voorkwab en heeft een positieve werking op de melkproductie, het ontwikkelen van de lobuli en de alveoli. Dopamine remt de productie van prolactine, TRH en oestrogenen stimmuleren de productie van prolactine.

De volgende gebeurtenissen kunnen hyperprolactinemie veroorzaken: Zwangerschap, oestrogeen gebruik, tumoren (microprolactinoom, macroprolactinoom, een gemengde groeihormoon en prolactine producerende tumor), inhibitie van de dopamine secretie door: stimulatie van sensoren in de borstkas, verbranging/sneden in de borst, zuigen aan de tepels, geneesmiddelen zoals methylodopa, reserpine, opiaten, H2-receptor antagonisten; door inhibitie van de werking van dopamine: geneesmiddelen zoals: fenothiaziden, butyrofenonen, metoclopramide; door endocriene ziektes: primaire hypothyroidie (TRH-gemedieerd), nierinsufficientie, Cushing syndroom, polycystische eierstokken; door slechte uitscheiding: nier falen.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Vruchtbaarheidsstoornis (door de negatieve invloed van prolactine op FSH en LH)
Lactatie (=melk afgifte. Soms ook bij mannen)
Impotentie
Gezichtsvelduitval
Cyclusstoornissen
Spierzwakte
Tumor is bij vrouwen kleiner dan bij mannen

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Bromocriptine (een antagonist van dopamine). Tijdens zwangerschap moet de behandeling worden gestaakt. In die tijd kan de tumor weer gaan groeien. Het is van belang om dan vaak het gezichtsveld te controlleren en indien er een ernstige afname is van het gezichtsveld, moet men overwegen toch de behandeling voort te zetten.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<