Hypothyreoidie

definitie: verminderde werking van de schildklier

Oorzaken:
De schildklier produceert uit tyrosine en jodium tri-iodothyronine (T3) en thyroxine (T4). T3 is de belangrijkste en heeft invloed op de stofwisseling van eiwitten, vet en kalk in het lichaam.
Afwijking in de schildklier zelf (pimaire hypothyreoidie)
Te lage productie van TSH (thyroid stimulating hormone) door de hypofyse voorkwab (secundairde hypothyreoidie)

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Stofwisseling draait op een laag pitje. Op jonge leeftijd heeft dit gevolgen voor de groei (weinig groei). Een pasgeborene kan hierdoor uitgroeien tot een diep-zwakzinnige dwerg (cretin).
Als de hypothyreoidie wat langer bestaat kan zich overal een slijmvormige substantie ophopen, met als gevolg een pafferig uiterlijk (deze vorm heet myxoedeem en is een non-pitting oedeem)
Lage stem (voornamelijk makkelijk bij vrouw vast te stellen)
Krakerige stem (aantasting stembanden)
Langzaam tempo in gesprek
Pafferig (door myxoedeem)
Depressie
Gewichtstoename
Obstipatie
Traagheid
Wenkbrauwen aan de buitenkant weggevallen
Bovenoogleden uitgezakt tot over de pupillen van het oog
Droge huid
Dun haar, haaruitval
Hartfrequentie laag
Menorrhagie (te lange of overvloedige menstruaties)
Galactorrhoe (melkuitvloed uit de tepels)
Amenorrhoe in ernstige gevallen (ontbreken van de menstruatie)
Psychotisch, mentaal geretardeerd of hyperactiviteit
Hypothermie (verlaagde lichaamstemperatuur)
Aantasting zenuwstelsel
Carpale tunnelsyndroom
Duizeligheid
Doofheid
Een vertraagde relaxatie na spiercontractie door een reflex
Zelden cerebellaire ataxie of myotonie
Een myxoedeem coma/psychose kan voorkomen na een uitlokkende factor (infectie, trauma, decompensatio cordis, hartinfarct, epileptische aanval, geneesmiddelen die ademhalingsdepressie geven), samen met hypothermie. Mortaliteit is dan 50%, zelfs met behandeling.

Complicaties:

Diagnostiek:
TSH (hoog bij secundaire en laag bij primaire hypothyreoidie)
T4 (laag)
Thyroid scan
Cholesterol (hypercholesterolemie komt voor)
Hb, MCV (anemie met een hoog MCV komt voor)
Na (hyponatriemie)

Behandeling:
Hydrocortison toediening totdat bekend is dat het niet om een ACTH en/of cortisol deficientie gaat. Indien dit niet het geval is, dan T4 opbouwen (50-100microgram/dag. Dosis iedere 2-3 maanden met 25microgram aanpassen op geleide van de TSH. Bij hartfalen beginnen met 25microgram/dag), totdat de TSH op het juiste niveau is.
Behandeling van een myxoedeem coma is o.a. toediening van 500microgram thyroxine intraveneus of door een neussonde.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<